วิธีนำเข้าข้อมูลอีเมลจาก Gmail/G Suite (Restore EmailGmail/G Suite)

หลังจากที่สำรองข้อมูลอีเมล Gmail/G Suite เรียบร้อยแล้ว จะเปิดไฟล์ mbox ที่ได้ด้วย Mozilla Thunderbird

Rayong Web Host

กุมภาพันธ์ 12, 2022

วิธีการสำรองข้อมูลอีเมล Gmail/G Suite (Backup Email Gmail/G Suite)

หากพื้นที่อีเมลของ Gmail/G Suite ใกล้เต็ม ผู้ใช้สามารถสำรองข้อมูลอีเมลก่อนที่จะลบอีเมลเก่าๆ ทิ้งเ

Rayong Web Host

กุมภาพันธ์ 11, 2022
ติดต่อสอบถาม