ผลงานทำเว็บ Apple Packaging

Apple Packaging เป็นเว็บที่ 2 ที่ทำให้พี่เปิ้ล เว็บแรกคือ Inco Packing และกำลังจะมีเว็บที่ 3 Nada Beauty  รอข้อมูลและภาพสวยๆ จากลูกสาวคนสวยของพี่เปิ้ลอยู่ค่ะ