ทำ Free SSL ด้วย Directadmin ….แต่มันมี Error!!

อย่างที่หลายๆ เว็บแนะนำวิธีการสร้าง Free SSL ใน Directadmin ไว้แล้ว (วิธีทำ Free SSL ดูที่เว็บพี่เม่น Seedtheme ละกันนะคะ ขี้เกียจเขียน 555) วิธีทำไม่ยากเลย….แต่วันนี้มันมีปัญหา

Cannot Execute Your Request

Details

Getting challenge for yourdomain.com from acme-server…
User let’s encrypt key has been found, but not registered. Registering…

Account registration error. Response: HTTP/1.1 100 Continue
Expires: Sat, 13 Jan 2018 05:33:00 GMT
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
Pragma: no-cache

HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: nginx
Content-Type: application/problem+json
Content-Length: 267
Replay-Nonce: 32j9LaVjv1aauHLaXxy35kap00CJOI-lNJpuyX_j_XQ
Expires: Sat, 13 Jan 2018 05:33:00 GMT
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
Pragma: no-cache
Date: Sat, 13 Jan 2018 05:33:00 GMT
Connection: close

{
“type”: “urn:acme:error:malformed”,
“detail”: “Provided agreement URL [https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.1.1-August-1-2016.pdf] does not match current agreement URL [https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf]”,
“status”: 400
}.

สามารถแก้ไขได้โดยการ Update letsencrypt.sh script ด้วยคำสั่งนี้ค่ะ

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build letsencrypt

แค่นี้ก็เสร็จแว้วววว ง่ายไหม๊ล่ะ
กลับไปลองสร้าง Free SSL ใน Directadmin ตามสเต็ปอีกที่..ใช้ได้แล้วครับพี่น้อง