วิธีการสำรองข้อมูลอีเมล Gmail/G Suite (Backup Email Gmail/G Suite)

หากพื้นที่อีเมลของ Gmail/G Suite ใกล้เต็ม ผู้ใช้สามารถสำรองข้อมูลอีเมลก่อนที่จะลบอีเมลเก่าๆ ทิ้งเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้เหลือมากขึ้น เมื่อสำรองข้อมูลอีเมลแล้ว จะได้ไฟล์ .mbox ซึ่งไฟล์ .mbox นั้นสามารถเปิดได้โดยใช้ Mozilla Thunderbird ซึ่งวิธีการเปิดไฟล์ .mbox นั้นสามารถอ่านได้ที่ วิธีนำเข้าข้อมูลอีเมลจาก Gmail/G Suite (Restore EmailGmail/G Suite)

ขั้นตอนการสำรองข้อมูลอีเมล Gmail/G Suite

  1. ให้ login Gmail/G Suite ก่อน จากนั้นจึงไปที่ Google Takeout (คลิกทีนี่)
  2. ที่ สร้างการส่งออกใหม่ ให้คลิก ยกเลิกการเลือกทั้งหมด
  3. เลื่อนหา อีเมล แล้วคลิกเลือก
  4. เลื่อนลงไปด้านล่างสุด แล้วคลิก ขั้นตอนต่อไป
  5. ที่ หัวข้อ เลือกประเภทไฟล์ ความถี่ และปลายทาง ให้เลือกวิธีการรับไฟล์เป็น ส่งลิงค์ดาวโหลดผ่านอีเมล เพราะในขั้นตอนการเปิดไฟล์ที่สำรองได้นั้น เราจะเปิดด้วย Mozilla Thunderbird ที่ติดตั้งในคอมฯ จึงต้องดาวโหลดไฟล์สำรองมาไว้ในคอม หรือเลือกวิธีอื่นตามต้องการได้
  6. ในส่วนของความถี่ ให้เลือกตามต้องการจะ ส่งออกครั้งเดียว หรือทุก 2 เดือน ก็ได้
  7. ในส่วนของ ประเภทและขนาดไฟล์ ให้เลือก .zip เพราะเกือบทุกเครื่องสามารถเปิดไฟล์ .zip ได้ และ ขนาดให้เลือกตามต้องการ หากขนาดอีเมลมากกว่าที่เลือกระบบจะแยกไฟล์ให้อัตโนมัติ
  8. คลิกสร้างการส่งออก เมื่อระบบสำรองข้อมูลเสร็จจะได้รับอีเมลแจ้งลิ้งค์สำหรับดาวโหลด
  9. เมื่อได้รับอีเมลแจ้งลิ้งค์ ให้ดาวโหลดมาเก็บไว้ในคอมฯ จากนั้นจะเป็นขั้นตอน การนำเข้าข้อมูลอีเมลจาก Gmail/G Suite (Restore EmailGmail/G Suite)