Hosting/โฮสติ้ง คือ พื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์และอีเมลของลูกค้า
Cloud hosting คลาวด์โฮสติ้ง เป็นการใช้คลาวด์เทคโนโลยีเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องให้ทำงานร่วมกัน ประมวลผลร่วมกัน หากเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหา เซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นจะทำงานแทนในทันที ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

 • Share hosting (แชร์โฮสติ้ง) คือโฮสต์ที่ลูกค้าใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ร่วมกัน และใช้ IP Address เดียวกัน เหมาะสำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็ก
 • Control Panel - DirectAdmin โดยลูกค้าแต่ละท่านจะได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (สิทธิ์ระดับ user) เพื่อเข้าบริหารจัดการพื้นที่และอีเมลเฉพาะของตัวเอง  ซึ่ง user อื่นไม่สามารถเข้ามาดูข้อมูลของเราได้
 • ข้อดีของ Share Hosting (แชร์โฮสติ้ง) คือราคาถูกกว่า Private Hosting (ไพรเวทโฮสติ้ง), มีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลระบบให้ แต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกัน
 • ข้อเสียของ Share Hosting (แชร์โฮสติ้ง) คือ หากมีโดเมนใดโดเมนหนึ่งติดอีเมลติดแบล็คลิสก็จะทำให้อีเมลของเราติดแบล็คลิสไปด้วย เพราะใช้ IP เดียวกัน เมื่ออีเมลติดแบล็คลิสทำให้อีเมลที่เราส่งให้ผู้รับจะไปตกอยู่ในอีเมลขยะไม่เข้าในกล่องจดหมายของผู้รับ
 • ซึ่งข้อเสียของ Share Hosting (แชร์โฮสติ้ง) ก็สามารถแก้ไขได้ โดยการซื้อ IP ส่วนตัวเพิ่ม แต่ก็ทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย

 • ข้อดีของ Private Hosting (ไพรเวทโฮสติ้ง)
  • คือโฮสติ้งส่วนบุคคล มีทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองไม่ต้องใช้ร่วมกับใคร
  • มี IP Address ของตัวเอง
  • Control Panel - DirectAdmin สิทธิระดับ Admin ในการบริหารจัดการ
 • ข้อเสียของ Private Hosting (ไพรเวทโฮสติ้ง) อย่างเดียวคือราคาสูงกว่า Share Hosting (แชร์โฮสติ้ง)

Overall Web Services เพียงสั่งมาเราจัดให้

ไม่มีเจ้าหน้าที่ IT ก็ไม่ต้องกังวลทั้ง Share Hosting และ Private Hosting เราให้บริการ Overall Web Services

รายละเอียดบริการ Overall Web Services คลิก