เรียน ผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์การดำเนินการ :
  • ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ Hardware 
 • วันที่ เริ่มดำเนินการ :
  • 21 สิงหาคม 2562 เวลา 21:00 น. (คืนวันเสาร์)
 • วันที่ สิ้นสุดดำเนินการ :
  • 21 สิงหาคม 2562 เวลา 24:00 น. (คืนวันเสาร์)
 • ระยะเวลากระทบ :
  • 3 ชั่วโมง
 • ผลกระทบ :
  • ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าจะไม่สามารถเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้
จึงเรียนมเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ขอแสดงความนับถือ
บจก.ระยองคอม ซัพพลาย
โทร. 090 9329031, 033 063 261


Wednesday, September 18, 2019« Back

Powered by WHMCompleteSolution

WordPress and WHMCS integration by i-Plugins
ติดต่อสอบถาม